Bästa rådgivningen

VÄLKOMMEN

OM MIG


Hortonom med växtodlingsinriktning. Disputerade i Systematisk botanik 1999: Morphomertric and Molecular variation in the Nordic dogroses (Rosa sect. caninae, Rosaceae).

Projektledare på NBR Nordic Beet Research foundation i Borgeby 2001-2017.

Ansvarig för forskning om nematoder 2018-2019 Hushållningssällskapet Skåne.

Konsultverksamhet sedan 2020 med uppdrag åt företag, institut, rådgivare och universitet.

Projektledare för flera forskningsprojekt om nematoder, mellangrödor och kalkning av våra jordar.

Åsa Olsson Nyström, PhD


Aktuella forskningsprojekt är:

  • Strategier för kontroll av rotgall- och frilevande nematoder i växtföljder med potatis och rotgrödor. Stiftelsen lantbruksforskning
  • Långsiktiga kalkningseffekter på grödor, mark och miljö ger ny kunskap på bredden och djupet. Stiftelsen lantbruksforskning
  • Klimatsmarta mellangrödor – effekter på kolinlagring, kväveutlakning och växtföljdssjukdomar 2021. Jordbruksverket

  • Betydelsen av katjonbyteskapacitet för kalkeffekt och skörderespons i långliggande kalkförsök 2021. KSLA


HOW CAN I HELP YOU

SERVICE

Copyright © Alla rättigheter förbehållna